საფასური და გადახდა

1 დღე - 1 ლარი

30 დღე - 10 ლარი

90 დღე - 15 ლარი

180 დღე - 25 ლარი

365 დღე -  40 ლარი

 

ელექტროძრავიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია, გათავისუფლებულია პარკირების საფასურის გადახდისგან!

პარკირების საფასურის და ჯარიმის ასევე ტრანსპორტის საჯარიმო ავტოსადგომზე ტრანსპორტირების და სადგომზე შენახვის საფასურის გადახდა შესაძლებელია:

ვებგვერდის საშუალებით

სწრაფი გადახდის 
აპარატის საშუალებით

ნებისმიერ საბანკო 
დაწესებულებიდან