საჯარიმო ავტოსადგომი

თუ თქვენ გსურთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული ჯარიმის ან ავტოსადგომზე გადაყვანის ფაქტის შემოწმება, ამ შემთხვევაში საიტის მთავარ გვერდზე შეამოწმეთ “ჯარიმის გადახდის” მეშვეობით ან დარეკეთ ცხელ ხაზე (+995 370)  22 44 40 თუ თქვენ გსურთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული ჯარიმის ან ავტოსადგომზე გადაყვანის ფაქტის შემოწმება, ამ შემთხვევაში საიტის მთავარ გვერდზე შეამოწმეთ “ჯარიმის გადახდის” მეშვეობით ან დარეკეთ ცხელ ხაზე (+995 370) 22 44 40  სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი სატრანსპორტო საშუალება სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის ან/და მესაკუთრის მიერ შესაძლებელია გაყვანილ იქნეს სპეციალური დაცულ სადგომიდან ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯების გადახდისთანავე. მძღოლმა ან/და მესაკუთრემ სატრანსპორტო საშუალების სპეციალური დაცულ სადგომიდან გაყვანისას პარკირების ოპერატორს უნდა წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი და შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობები.